Menu
Szybki kontakt
ART & HOBBY
ul. Główna 22,
59-921 Kopaczow
Godziny pracy:
Pon.- Pia.: 8:00 - 16:00
 
Airbrush
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Aerograf-fengda.pl

§ 1 Informacje ogólne

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient to pełnoletni Konsument dokonujący zakupu w sklepie internetowym www.aerograf-fengda.pl,
1.2. Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
1.3. Sklep – sklep internetowy www.aerograf-fengda.pl prowadzony przez Sprzedawcę i dostępny pod adresem www.aerograf-fengda.pl,
1.4. Sprzedawca - ART & HOBBY, s. r. o.(SP., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, NIP: CZ 24728501. Firma ART & HOBBY, s. r. o. posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Miesky sad w Praze. Adres e-mail: info(at)aerograf-fengda.pl
1.5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży które określa w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
1.6. Adres zwrotu - Packeta Poland, ID 98770806 ART & HOBBY, Panattoni Park Bielsko-Biała, ul. Księdza Józefa Londzina 106, 43-382 Bielsko-Biała

 

2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Przedmiotami transakcji prowadzonych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są produkty przedstawione na stronach Sklepu w chwili składania zamówienia.

4. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

5. Klient składając zamówienie za pośrednictwem mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna wybranego towaru na
warunkach podanych w opisie produktu.

6. Aby złożyć zamówienie niezbędne jest zapoznanie się oraz akceptacja Regulaminu. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację Klient potwierdza poprzez zaznaczenie pola Akceptuję warunki regulaminu, że zapoznałem(am) się z regulminem sklepu” .

7. Opisy towaru dostępnego w sklepie internetowym aerograf-fengda.pl zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu są chronione przepisami prawa w tym Ustawą o Prawie Autorskim.

 

§ 2 Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z usług Sklepu internetowego, w tym w szczególności poprzez dodanie towarów do koszyka, rejestrację w Sklepie (utworzenie konta Użytkownika), czy też złożenie Zamówienia:

1.1. Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu (poprzez kliknięcie) interesującego nas towaru ze strony internetowej Sklepu oraz:
a. z poziomu listy produktów kliknięcie ikonki z wizerunkiem koszyka (wówczas określenie ilości zamawianego towaru odbywa się po przejściu do koszyka)
b. z poziomu karty produktu określenie zamawianej ilości produktów oraz kliknięcie odpowiedniego buttonu „Do koszyka”.
W celu dodania przez Klienta kolejnych towarów do koszyka należy kliknąć na przycisk „Chcę kontynuować zakupy” na stronie internetowej oraz powtórzyć czynności opisane w pkt. a.
Klient może sprawdzić stan koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Koszyk” widoczny w prawym górnym rogu strony.

1.2. Rejestracja czyli utworzenie konta Użytkownika polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego po kliknięciu w link „Zarejestruj się” dostępny w górnej części strony głównej oraz dostępny pod adresem: http://www.aerograf-fengda.pl/pl/reg . Należy wskazać adres e-mail służący do komunikacji Sprzedawcy z Klientem oraz hasło, które będzie służyło do logowania się (podanie ww. danych jest niezbędne dla świadczenia usług opisanych w niniejszym §). Ponadto należy wpisać wygenerowany kod i zaakceptować politykę prywatności oraz kliknąć „Zarejestruj się”. Prawidłowa procedura zostanie zakończona komunikatem: „Gratulujemy, Twój profil został założony. Możesz teraz zalogować się do swojego panelu” (w sytuacji gdy rejestracja konta Użytkownika została przeprowadzona w związku ze składaniem Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę na której może kontynuować składanie Zamówienia). Procedura rejestracji odbywa się automatycznie (od razu następuje utworzenie konta), Użytkownik ma dostęp do pełnej funkcjonalności systemu po dokonaniu powyższych czynności.

1.3. Użytkownik ma możliwość komentowania produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu. Polega to na tym, że można dodać opinię pod konkretnym produktem za pomocą pola „Komentarze” widocznym przy danym produkcie, a następnie naciśnięciu pola „Oceń”. Komentowanie produktów jest dostępne jedynie dla Klientów posiadających konto Użytkownika ponadto jest aktywne tylko i wyłącznie dla Klientów którzy dokonali zakupu danego produktu.
1.4. Procedura złożenia Zamówienia (w tym zawarcie umowy sprzedaży) jest opisana w § 3 niniejszego Regulaminu.

2. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez usługodawcę jest nieodpłatne.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

4. Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są opisane w końcowej części regulaminu.

§3 Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są:
1.1 poprzez zamówienie towarów za pomocą sytemu w Sklepie.
Zamówienie Klient dokonuje zgodnie z procedurą opisaną w § 2 ust.1 pkt a, po czym następuje wybór formy „Dostawy”, następnie „Płatności”. Po wybraniu wskazanych parametrów należy kliknąć przycisk „ZAMÓW”. Następnie Klient wypełnia Formularz Zamówienia podając w nim podstawowe dane: Imię i Nazwisko, Miejscowość, kod Pocztowy, kraj, adres e-mail, telefon, opcjonalnie uwagi (inny adres dostawy, późniejszy termin dostawy itp.) po czym potwierdza za pomocą checboxa zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego oraz kliknięcie „ZAMÓW” (podanie wskazanych danych jest konieczne dla zrealizowania zamówienia).
Właściwie wygenerowanie zamówienie zostanie potwierdzeniem: „Dziękujemy, Twoje zamówienie zostało przyjęte”
Zgodnie z postanowieniami Art. 66.1 § 1 Kodeksu Cywilnego oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Powyższe potwierdzenie oznacza jednocześnie potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji – w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.2. Telefonicznie: nie używamy już telefonu.
1.3. drogą e-mailową, na adres: info(at)aerograf-fengda.pl ze wskazaniem zamawianego produktu, ilości, koloru oraz wskazaniem adresu wysyłki i formy płatności. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sklep.

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT kotry jest 23%). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep wysyła do Klienta informację o każdym zamówieniu złożonym w Sklepie oraz zmianie statusu zamówienia.

4. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód wpłaty, który jest wysyłany wraz z przesyłką.

5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dowodu wpłaty.

6. Klient może wycofać złożone zamówienie w terminie 2 dni od złożenia zamówienia. Klient nie może wycofać zamówienia, które już zostało wysłane. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 15:30.

7. W przypadku pomyłki Klienta co do wprowadzonych danych podczas dokonywania zamówienia (np. ilość, kolor zamawianego towaru), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia Zamówienia błędnego. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: info(at)aerograf-fengda.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany. Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania towaru z oferty, z tym zastrzeżeniem, że nie będzie to miało wpływu na realizację zamówień już złożonych lub wykonanych.

9. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Klient wybiera i określa w zamówieniu formę płatności oraz sposób dostawy towaru. Rodzaje płatności określone są na karcie zamówienia.

10. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją jakości producenta. Okres gwarancji zależy od producenta. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

§4 Realizacja zamówienia

1. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Art. 12. Sklep powinien zrealizować zamówienie najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

2. W przypadku chwilowego braku towaru, Klient zostaje poinformowany niezwłocznie o planowanym terminie realizacji zamówienia drogą telefoniczną lub na adres e-mail, przysługuje wówczas Klientowi prawo odstąpienia od umowy.

3. W przypadku gdy Sklep z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta nie może wykonać zobowiązania, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie do nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.

4. Do terminu realizacji zamówienia wlicza się czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską (do 2 dni od momentu otrzymania informacji o wysyłce) lub Pocztę Polską (do 7 dni od otrzymania informacji o wysyłce).

5. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

6. Sprzedawca realizuje przesyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na wniosek Klienta może dokonać wyceny kosztów transportu wskazanego towaru za granicę. Przy zamówieniach za granicę należy doliczyć odpowiedni, zwyczajowo przyjęty czas dostawy.

7. Zamówiony towar zostaje wysyłany pod adres, który podany został w formularzu zamówienia.

8. Sposoby płatności dla Sklepu www.aerograf-fengda.pl
a. Płatność przelewem,
b. Za pobraniem – przy wysyłce zamówionego towaru przez Firmę Kurierską

9. Sposoby dostawy: do wyboru

 

§5 Zwroty towarów

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest obciążony bezpośrednimi kosztami zwrotu towaru.

3. Zwrotu należy dokonać na adres Sprzedawcy opisany w §1 jako „Adres zwrotu”, do przesyłki można dołączyć otrzymany paragon (lub inny dowód dokonania zakupu) w celu przyspieszenia procedur. Do przesyłki zwrotnej należy również dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało wcześniej przekazane do Sklepu wraz numerem konta bankowego lub adresu na który ma trafić przekaz pocztowy ze zwrotem zapłaconej przez Klienta ceny. Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowy w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy .

4. Zwrotu towaru można dokonać w ciągu miesiąca od wystawienia Noty rozliczeniowej.

 

§6 Reklamacje

1. Zaleca się każdorazowo przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera sprawdzenie stanu przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone karton jest uszkodzony, zgnieciony, zalecamy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera albo listonosza sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie kontaktować się Sprzedawcą. Sprzedawca nie uzależnia przyjęcia reklamacji o spełnienia ww kryteriów, jest to jedynie zalecenie.

2. Reklamacja następuje zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem lat dwóch od wydania towaru kupującemu, przy czym termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Klient traci uprawnienia wyżej określone, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie, nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego zawiadomienia przed upływem ww. terminu. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres Sprzedawcy wymieniony w §1 ust. 1.4. z dopiskiem „Reklamacja”.
Do odsyłanego towaru powinien być dołączony się opis reklamowanej cechy produktu oraz żądania Klienta. Klient może żądać: naprawy towaru, nowego pełnowartościowego towaru, wymiany towaru na inny towar w tej samej cenie, obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy.

3. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej można powiadomić Sprzedawcę, lub drogą elektroniczną pod adres: info(at)aerograf-fengda.pl o reklamacji wskazując wady i numer zamówienia .

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania,

5. Zwrot należności za wysyłkę reklamowanego towaru do sklepu następuje numer konta (przelewem) lub adres wskazany przez Klienta (przekazem pocztowym), bądź w przypadku wysyłki zamiennej Sklep poniesie koszt drugiej wysyłki.

6. Gwarancja na nasz sortiment - Nasz towar jest przeznaczony do uzywania domowego, coz znaczy "Hobby", dla tego nie uznaja sie reklamacje typow ze towar byl uzywany do przemyslowego uzywania. Nasz towar nie moze byc wlaczony 24 godzin dziennie, i w miejscach gdzie jest wysoka temperatura itp.Towar jest tylko do domowego uzywania.

7. Farby zamowione przez zime kupuje klient na wlasne riziko bo farby moga w niskej temperaturze zamarznac i to spowoduje uszkodzenie farby. Prosze kupowac farby w cieplych dniach bo innaczej nie bedzie reklamacja uznana. Temperatura muszi byc najmniej 0 stopni.

 

§7 Ochrona prywatności i inne prawa

Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowy jest Sprzedawca Małgorzata Kuińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ART & HOBBY, s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, NIP: CZ 24728501

Polityka prywatności:

A. Dane zbierane przez sklep internetowy

1. Rejestrując się w Sklepie Klient dobrowolnie podaje swoje dane takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP, adres e-mail, telefon kontaktowy. W trakcie rejestracji Klient podaje również login i hasło do konta Klienta w Sklepie.

2. W celu dokonania transakcji zakupu Klient może (w zależności od wybranej formy płatności) podać m.in.: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej oraz jej datę ważności, numer CVV.

3. Automatycznie zbierane dane:
a. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego W tym tzw. logi lub pliki dziennika, ponadto dane mogą być zbierane przez:
- pliki „cookies” (tj. „ciasteczka” – gdy Klient odwiedza Sklep, wysyłane są do jego komputera lub innego urządzenia pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientowi informacji oraz podczas procesu zakupowego, w tym w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług Sklepu Internetowego dzięki przechowywaniu preferencji Klienta, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów oraz śledzeniu trendów, dotyczących na przykład sposobów wyszukiwania informacji).
Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji sklepu internetowego może okazać się utrudnione lub niemożliwe,
- system „Google Analytics” tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch na stronie Sklepu oraz w skuteczność działań marketingowych.
b. Sklep zbiera również dane Klientów którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego oraz dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu, są to dane takie jak: adres e-mail, dane adresu IP, nick, pseudonim.

B. Wykorzystywanie danych przez Sklep.

1. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie oraz w celu realizacji zamówienia. Rejestracja w Sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności rejestracji i zakładania konta.

2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.

3. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczycielom, serwisom aukcyjnym, w celu realizacji zamówienia.

4. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera aerograf-fengda.pl.

5. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytanie Klienta.

6. Dane Klienta mogą być udostępniane GIODO, organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

7. Za zgodą Klienta dane mogą być wykorzystywane są w celach marketingowych.

C. Zmiana danych

1. Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach strony Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu loginu i hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt ze Sklepem pod adresem: info(at)aerograf-fengda.pl

2. Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, oraz do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia tych danych. Klient ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: info(at)aerograf-fengda.pl .

3. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

D. Usuniecie konta
1. Klient, który założył konto w Sklepie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

E. Inne strony internetowe
1. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się.

F. Zabezpieczenie danych
1. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i loginów, które wykorzystuje w Sklepie aby uniemożliwić korzystanie ze swojego konta osobom nieuprawnionym.
2. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

G. Informacje końcowe
Poniższa Polityka prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep i jest skierowana do Klientów Sklepu . W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sklepem pod adresem Aerograf-fengda.pl, ART & HOBBY, s. r. o., 59-921 Kopaczow, ul. Główna 22 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info(at)aerograf-fengda.pl


§8 Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.1. komputer z dostępem do Internetu
2.2. przeglądarka internetowa: FF 2.0+, Opera 9,5+, Safari3+, Chrome, IE 7+ lub inne wersje obsługująca CSS 2.0 oraz obsługujące JavaScript, FLASH JavaScript i akceptująca pliki cookie
2.3. System operacyjny Windows
2.4. Minimalna rozdzielczość monitora do prawidłowego wyświetlania strony: 1024x764 px, kolory 24 lub 32 bit
2.5. Dostęp do poczty elektronicznej.

3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu. W przypadku pomyłki Klienta co do wprowadzonych danych podczas dokonywania zamówienia (np. ilość zamawianego towaru,), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia błędnego procedura została opisana w §3 ust. 7.

5. Reklamacje mogą być składane z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w sytuacji niedotrzymania z winy Sklepu określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy (Klienta), niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia. Reklamacja musi mieć formę pisemną. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana, z wyłączeniem postanowień ust. 4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. Usługodawca (Sklep) rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni, licząc od dnia jej wniesienia.

6. Informacja na temat wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną: Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 10 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów korzystających z Sklepu internetowego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a. Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
b. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
c. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
d. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
e. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą mailową na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany regulaminu będą wprowadzane wyłącznie w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.aerograf-fengda.pl, może również być przesłany do Klienta na jego żądanie.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Statystyki
Produktów:
9061
Kategorii:
445
Nowości:
313
Informacje

Zamowienia pod 30Zł niewysyłamy.

Jesteśmy zarejestrowani dla celów VAT.

Nowości
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl